Dünya Savaş Tarihi ‘nde Kullanılan En İlginç 8 Taktik

1
132
Dünya Savaş Tarihi 'nde Kullanılan En İlginç 8 Taktik

Dünya Savaş Tarihi ‘ndeki en ilginç 10 taktik, Azteklerden Perslere, Sırplardan Haşhaşilere kadar kullanılan en zekice taktiklerdir.

Savaşlar asker sayılarıyla değil askeri zekayla kazanılır. Eğer rakamlarla kazanılsaydı tarihte nice azlar nice çokları yenemez savaş dediğimiz olayda fazla olanın kazandığı küçük bir matematik probleminden başka bir şey olmazdı.

Dünya Savaş Tarihi ‘nde Düşmanları Alt Etmek İçin Uygulanan 8 İlginç Taktik.

Dünya Savaş Tarihi ‘nde kullanılan en ilginç taktikler de 8. sıra:

8Aztek ölüm ıslığı

Tarih boyunca neredeyse her uygarlık savaş öncesinde veya savaş içerisinde askerlerini motive etmek ve düşmanlarına korku salmak amacıyla müziği bir araç olarak kullanmışlardır. Hatta Osmanlı İmparatorluğunda ki mehter takımı bunun en belirgin örneklerindendir. Fakat konu Aztekler olunca müzik anlayışı biraz değişiyor.

Çok yakın bir zamanda eskiden Aztek uygarlığının yaşadığı Mexico City civarında yapılan kazılarda bulunan kafatası aslında üflemeli bir çalgı aletidir.

Çıkardığı ses ise bir insanın çığlığına birebir benziyor. Bir Aztek savaşçısının bu çalgı aletine sahip olması için öncelikle bir düşmanını öldürmesi gerekiyordu. Çünkü bu alet o zamanlarda gerçek kafatasından yapılıyordu.

Savaşa giderken binlerce Aztek savaşçısı bu kuru kafaya üfler ve sanki insanlar katlediliyormuş gibi ormanın içinden çığlıklar yankılanırdı. Bunu duyan düşman askerleri ise savaşa psikolojik olarak 1-0 geride başlardı.

Dünya Savaş Tarihi ‘nde kullanılan en ilginç taktikler de 7. sıra:

7Kral Goujian ve Ordunun Ön Sırası

Bundan neredeyse 2500 yıl önce Yuh devleti Çin topraklarında hüküm sürmekteydi. Bu devletin başındaysa daha o zamanlar da psikolojik savaşın önemini keşfetmiş ve bunu acımasızca uygulayan Kral Goujian vardı. Meydan savaşlarında Kral Goujian ordusunun en ön sırasına idam cezasına çarptırılan suçluları koyardı.

İki ordu karşı karşıya geldiğinde Kral Goujian emri ile diğer Ordu’nun gözleri önünde ön sıra yere çöker ve hepsi aynı anda infaz edilirdi. Bunu gören düşman askerleri karşılarında kralları için canlarını böylesine hiçe sayan bir ordu olduğunu sanır veya bunlar kendi askerlerine bunu yapıyorsa bize neler yaparlar gibi düşüncelere kapılarak korku ve paniğe sürüklenirlerdi.

Dünya Savaş Tarihi ‘nde kullanılan en ilginç taktikler de 6. sıra:

6Pelesium Savaşı

Pelesium Savaşı

Pers kökenli bir uygarlık olan Ahameniş imparatorluğu M.Ö 525 yılında mısır topraklarına girmiş ve bazı bölgeleri işgal etmisti. Bu  Mısır’a karşı açıkça savaş ilanıydı. Mısır ordusu ise hemen toparlanarak Pers ordusunu Pelesium bölgesinde karşıladı fakat perslerin başında bulunan  Kral II. Kambises’in Mısır ordusuna bir sürprizi vardı.

50.Kambises ordusuna etraftan ne kadar kedi varsa canlı canlı toplanmasını ve askerlerin kalkanlarına bağlanmasını emretti. Mısır Devleti için son derece kutsal bir hayvan olan kedilerin bu savaşta havalarda uçuşması ve kalkanlara bağlanması Mısır ordusunun moralini ve savaş isteğini yerle bir etti. Öyle ki savaş sonunda 50.000 Mısırlı hayatını kaybetmişken Perslerin kaybı ise sadece 7 bindi.

Dünya Savaş Tarihi ‘nde kullanılan en ilginç taktikler de 5. sıra:

5Sırp Sındığı Savaşında Ki Gece Baskını

Sırplar, Macarlar, Bulgarlar, Bosna ve Hersek prensliği 1364 yılında bir ittifak oluşturarak Osmanlı Devleti’ni balkanlardan atmak için 60.000 kişilik bir orduyla Osmanlı’nın üzerine yürüdü. Bu orduyu karşılayacak olan Trakya’da ki Lala Şahin Paşa komutasında ki asker sayısı ise 12.000’i geçmiyordu.

Dönemin Padişahı I. Murat yardım birlikleriyle geleceğini söyleyerek düşman ordusunun Meriç nehrini geçmeden yavaşlatılması emrini verdi. Ama düşman ordusu Meriç nehrini herhangi bir baskı olmadan geçti ve buraya kamp kurdu. Lala Şahin Paşa ise saldırı yapılmamasını emretti. Fakat Osmanlı komutanlarından Hacı İlbey onu dinlemedi ve yanına bir kaç bin akıncı alarak gece baskını planladı.

Gece baskınında her askerine iki meşale taşıtarak sayıca fazla olduğu görüntüsünü veren Hacı İlbey düşman karargahına daldı. Düşman askerleri uykularından uyanır uyanmaz karşılarında Osmanlı akıncılarını görünce tüm Osmanlı ordusunun saldırdığını düşünerek panik içinde kaçmaya çalıştılar. Ordunun bir kısmı akıncılar tarafından yok edilirken büyük bir kısmı ise kaçmaya çalışırken azgın Meriç sularında boğuldu.

Dünya Savaş Tarihi ‘nde kullanılan en ilginç taktikler de 4. sıra:

4Hülagü Han Haşşaşiler

Cengiz Han‘ın torunlarından olan Hülagü Han büyük bir Moğol ordusuyla İran topraklarına doğru sefere çıktı. Yolunun üzerinde ise kurucusu Hasan Sabbah olan Haşşaşiler ve onların ünlü suikastçıları bulunuyordu. Aslında Moğolların ilk hedefi haşşaşiler değildi fakat Hülagü Han yüzlerce yıl kimsenin alamadığı bu kaleyi alarak atalarını onurlandırmak istiyordu.

Tavsiye Yazı: Dünya Tarihinde Ki Gelmiş Geçmiş En Büyük 3 Hükümdar

Kale yamacına geldiğinde doğru düzgün bir yolu bile olmayan Sarp yamaçtaki Alamut kalesini normal bir kuşatma ile alamayacağını fark etmişti. Yanındaki mühendislerin akıl vermesi ile Moğollar teknolojik bir yol izledi. Kalenin altında bulunan Dağın Yamacı bir maden gibi oyularak içerisine petrol ve barut dolduruldu. Daha sonrasında ise o zamana dek görülmemiş bir gürültü ile patlatıldı alınamaz denilen Alamut Kalesi yerle bir olmuş ve Haşşaşi’lerin Devri sona ermiştir.

Dünya Savaş Tarihi ‘nde kullanılan en ilginç taktikler de 3. sıra:

3Yavuz Sultan Selim’in Sina Çölünü Geçmesi

Mercidâbık savaşı kazanılmış sıra Mısır’ın fethine gelmişti. Ancak Osmanlı ordusunun önüne 2500 kilometrelik doğal bir engel aşılamaz denilen korkunç Sina çölü çıkmıştı. Bu kum deryası gündüz bir cehennem gece ise adeta bir buz diyarı gibiydi. Bu çöl o zamana kadar kimsenin geçmeyi başaramadığı bir yerdi.

Öyle ki Büyük İskender buraya geldiğinde askerlerini denizden göndermek zorunda kalmış Timur ise Hindistan, İran, Anadolu ve Bağdat gibi birçok memleketi almış ancak buraya geldiği zaman çaresiz kalarak geri dönmüştü.

Ordu içindeki Paşalar ve askerlerde de bu çölün nasıl geçileceğine dair büyük tereddütler vardı. Lakin Yavuz Sultan Selim’in azmi ve kesin kararıyla Osmanlı ordusu çöle girdi. Bir müddet sonra Yavuz Sultan Selim birdenbire altından yere indi. Bunu gören bütün komutanlar ve sipahilerde yaya yürümeye başladılar ama herkes merak içindeydi.

Yavuz Sultan Selim’e en yakın insan olan Hasan Can, Sultanın yanına gitti ve “Hayırdır inşallah Sultanım bütün Ordu Devletlü padişahımız acep niçin yaya yürürler diye merak ederler” diye sormuştur. Yavuz Sultan Selim sanki öbür dünyayı seyrediyormuşçasına fısıldadı “İki cihan sultanı peygamber efendimiz önümüzde yaya yürürken biz nasıl at üstünde olabiliriz Hasan Can” demiştir.

Böylelikle bu korkunç çöl 13 günde geçilerek Mısır hazırlıksız yakalandı ve fethedildi.

Dünya Savaş Tarihi ‘nde kullanılan en ilginç taktikler de 2. sıra:

2Rusya ve Anti Tank köpekleri

2. Dünya savaşı tüm hızıyla sürerken Rusları en çok zorlayan şeylerden biri zırhlı Alman tanklarıydı. Buna çözüm arayışına giren Sovyetlerin aklına köpekleri bir Anti Tank silahı olarak kullanmak gibi acımasızca bir fikir geldi. Köpeklerin üzerine bomba yerleştiriliyor ve köpekler tankın altına koşunca uzaktan kumandayla bombalar patlatılıyordu. Fakat bu taktik düşünüldüğü kadar başarılı olamadı. Çünkü savaş alanında pek çok Rus tankı da olduğundan köpekler öncelikle daha yakın olan kendi tanklarının altına koşmuşlardı. Ama yine de bazı Alman tanklarının bu şekilde patlatıldığı kayıtlarda geçmektedir.

Dünya Savaş Tarihi ‘nde kullanılan en ilginç taktikler de 1 sıra:

1Timur’un Gizli Silahı: Develer

Timur’un Gizli Silahı: Develer

Hiçbir tarih kitabında Timur yenildi yazmaz. Elbette bu büyük liderin bu unvanı kazanması da o kadar kolay olmamıştır. Hindistan gibi çok büyük bir coğrafya üzerine sefere çıkan Timur, ordusuyla yaklaşık 600 km kadar ilerlemesine rağmen fazla bir direniş görmemişti. Bu sırada önceden hiç tanımadığı bir hayvan olan fillerle karşılaşmıştır.

Tavsiye Yazı: Dünya Tarihinde Ki Gelmiş Geçmiş En Büyük 3 Hükümdar

Hindistan da hüküm süren Delhi sultanlığının filleri bir savaş aracı olarak kullandığını duymuştur. Ve bu hayvanların zaafını aramaya başladı. Delhi sultanlığı filler ve sayıca üstün olan ordusuyla Timur’un karşısına çıktığında Timur’un planı hazırdı.

Önden filleri gönderen Delhi kralı beklemediği bir hamle ile karşılaştı. Timur ordusunda bulunan develerin hörgücünü yanıcı yağ ve çalı çırpı ile doldurup develeri ateşe vererek fillere karşı öne sürdü. Tüm hayvanlar gibi ateşten korkan filler de geriye dönerek kaçmaya başladılar.

Ve Hint ordusunun içine dalarak kendi ordusunu delip geçti. Fillerin arkasından hücuma kalkan Timur’un askerleri mutlak bir galibiyet alarak tüm Hindistan’ı 12 ay gibi kısa bir süre içerisinde ele geçirdi.

Tavsiye Yazı: Dünya Tarihindeki En Ünlü 5 Sınır Duvarı

Kaynak Linki: Savaş Tarihindeki En İlginç 10 Taktik

1 Yorum

  1. Yazının başlığı dikkatimi çok çekti. Gerçekten içeriği de çok dikkat çekiciydi. Okurken hem çok şaşırdım hemde çok şey öğrendim. Emeğinize sağlık.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz