Dünya Tarihinde Ki Gelmiş Geçmiş En Büyük 3 Hükümdar

0
94
Dünya Tarihinde Ki Gelmiş Geçmiş En Büyük 3 Hükümdar

Dünya Tarihinde Ki Gelmiş Geçmiş En Büyük 3 Hükümdar yaptıkları seferlerle yenilgisiz olarak uzun yıllar kazandıkları savaşlarla stratejik ve taktiksel olarak askerlik biriminin 3 büyük hocası vardı. Bu savaşçılar aldıkları büyük topraklar ve başarılar ile tarihe adlarını altın harflerle yazdırmışlardır.

Atilla

Avrupa’nın fatihi Atilla fetihlerini Avrupa da, Almanya ve Fransa ile başlar. Avrupa’yı büyük ölçüde kontrolü altına alan Atilla ordularının yönünü bu sefer de Büyük Roma İmparatorluğuna doğru çevirir. Müthiş bir mücadele, hız ve savaş tekniği  ile ilerleyen Atilla’nın karşısın da hiçbir güç duramıyordu.

İtalya’nın da yarısını ele geçiren Atilla’nın karşısında artık direnecek gücü kalmayan Büyük Roma İmparatorluğu son çare olarak Papa’ya resmi kıyafetlerini giydirip Atilla’nın Sarayı’na yollar. O zamanlarda papa demek bütün Hristiyan alemi demekti.

Papa’nın ehemmiyeti  bütün Hristiyan aleminin önünde diz çökmesi demekti. Atilla ile birebir görüşen papa onun bütün ağır şartlarını kabul eder ve Atilla’ da böylelikle Roma’ya girmekten vazgeçer.

Orta Asya’dan gelen Hunlar Avrupa’ya ilerleyerek oraya devlet kurmaya karar verirler. Türkçe konuşan bu grup Macaristan’ı başkent alıp bir devlet kurar. Kurulan Avrupa Hun Devlet’i döneminin önde silahları ve savaş taktikleriyle kısa sürede hızla büyür ve Avrupa’da Batı ve Doğu Roma İmparatorluğunun büyük rakibi olur.

Amcasının Rua’nın başarılı imparatorluğunun ardından ölmesi üzerine devletin başına Atilla ve ağabeyi Bleda geçer. Abisinin belirsiz ölümünün  ardından devletin tek yöneticisi olarak kalan Atilla büyük stratejisini çoktan belirlemişti artık.

Hunlardan kaçan ve etrafında bir tehdit olarak bulunan diğer kabileleri tek bayrak altına toplamak ve bu büyük  imparatorluğu daha da büyütmekti.

Vudlar, Vandallar, Barbarlar ve diğer ormanda yaşayan kabileler ile görüşüp hepsiyle anlaşan Atilla aralarından da bir lider alarak devletin Devlet’in önemli yerlerine atar. Böylelikle Avrupa Hun İmparatorluğu gücüne güç katarak Avrupa’yı büyük oranda ve Roma imparatorluğunu da büyük savaş uzmanı Atilla sayesinde ele geçirir.

Bugün Avrupalı kaynaklar Atilla’nın Türk olmadığına, daha çok germen kökenli bir lider olduğuna dair tezler yazmaktadırlar. Lakin bunların hepsi palavradır. Babası ve ailesi Hun’lar ile birlikte Orta Asya’dan gelmiştir.

Zaten görüntü itibari ile Romalı kaynaklara göre esmer tenli, çekik gözlü,  elmacık kemiği belirgin ve kısa boyludur. Buna bir kanıt olarak Hunlardan ayrılıp doğu da Orta Asya’da ilk defa Türk adını kullanan Göktürkler Hunların devamı olduklarını belirtmişlerdir. Bu yüzden dünya tarihinde ki gelmiş geçmiş en büyük hükümdar ‘lar arasındadır.

Timur

Sıfırdan kendi kurduğu Timur imparatorluğu ile 27 Sultan’a diz çöktürmüş uzun yıllarca yaptığı 20 büyük seferin tamamını kazanmış. Yüzlerce savaşın hiçbirini kaybetmeyerek  tarihe adını yenilmez Hakan olarak yazdırmıştır. Adını verdiği için İmparatorluğu’nun kurucusu olan Türk komutan ve hükümdardır.

Timur aynı zamanda Dünya Savaş Tarihi’nde Kullanılan En İlginç 8 Taktik‘ten birisinin sahibidir.

Tavsiye Yazı: Dünya Savaş Tarihi ‘nde Kullanılan En İlginç 8 Taktik

Tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasi dehalarından biri olarak kabul edilen Timur 1370’ten itibaren düzenlediği seferlerle Orta Asya, İran, Hindistan, Kafkasya, Irak ve Suriyeyi kapsayan toprakları ele geçirerek 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezit’i mağlup edip esir alarak bütün Anadolu’ya hakim oldu. Bütün ordusu atlı birliklerden oluşuyordu.

Timur hayatı boyunca Cengiz Han yasasına çok önem vermiştir. Cengiz Han’ın soyundan gelen Kazan Han’ın kızı Saray Mülk Hanım’ı nikahına alarak damat anlamına gelen Küregen lakabını taşımaya hak kazanmıştır. Cengiz Han’ın soyundan gelmediği için Han unvanı yerine Demir unvanını kullanmıştır.

Timur bir yandan Cengiz Han kullanıcısının uygulayıcısı olurken diğer taraftan kendini İslam’ın kılıcı şeklinde atıfta bulunarak Fethilerini meşrulaştırmak amacıyla İslami semboller kullanmıştır.

1398’de Hindistan’da Delhi sultanlığı, 1401’de Suriye’de Memlûk devleti ve 1402’de Ankara savaşında Osmanlı Devleti’ne karşı kazandığı zaferlerden sonra İslam dünyasında ki en büyük güç konumuna geldi.

Timur’un kurduğu Devlet Türk-Moğol devlet esasları ve askeri teşkilatı unsurları ile İslam medeniyeti unsurları bünyesinde bir arada bulundurmaktadır.

Müslüman olmasının yanı sıra Türk-Moğol geleneklerini yaşatmaya çalışmıştır. Ancak kimi tarihçilere göre Timur için yasa Cengiz Han yasası şeriattan önce gelmekteydi.

Timur 3, 5, 7 yıl gibi uzun süren seferler yapmış ve art arda büyük savaşlar kazanmıştır. Yenilmez olan Timur 1405’te bu sefer de Çin’i almaya giderken Kazakistan bölgesi civarında hastalandı ve 69 yaşında öldü. Bu yüzden dünya tarihinde ki gelmiş geçmiş en büyük hükümdar ‘lar arasındadır.

Dünya Tarihinde Ki Gelmiş Geçmiş En Büyük Hükümdar: Cengiz Han

Orta Asya’da ki Moğol, Tatar, Türk ve birçok göçebe kabileleri buyruğu altında birleştirmeyi başararak Moğol imparatorluğunu kurumuştur. Moğol imparatorluğu dünya  tarihine bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluk olarak geçmiştir.

Büyük bir asker ve usta bir siyasetçidir. Gerçek adı Timuçin’dir. Moğolca da demir anlamına gelen timür den türemiştir.

Cengiz Han liderliğinde ki Moğollar Harzemşahları da yenerek gücüne güç katmıştır. Ve artık batıya gitmesine hiç bir engel kalmamıştır.

Ayrıca Cengin Han’ın torunlarından olan Hülagü Han, Dünya Savaş Tarihi’nde Kullanılan En İlginç 8 Taktik‘ten birisinin sahibidir.

Tavsiye Yazı: Dünya Savaş Tarihi’nde Kullanılan En İlginç 8 Taktik

21 yıl Moğol imparatorluğuna hükümdarlık eden Cengiz Han devletin içinde ki düzeni ve hiyerarşiyi o kadar iyi sağlamıştı ki o öldükten sonra imparatorluk toprak kazanmaya ve Fethilere hızla devam ediyordu.

Bunun en büyük sebeplerinden biri ise oluşturduğu Cengiz Han yasasıydı. Ve tabi ki de halkının ona duyduğu saygı ve minnetti. Bütün Moğol ordusu atlı birliklerden oluşuyordu. Ve en büyük özellikleri ani, hızlı ve yıkıcı saldırılarıydı.

Cengiz Han öldükten sonra sağlam temeller üzerine kurduğu imparatorluğu onunla ne kadar güçlü ise onsuz da yoluna devam etti. Cengiz Han’ın ölümünden sonra Kafkas, Anadolu, Suriye ve Irağa kadar giren Moğollar bir yandan da Avrasya’dan yoluna devam etti. Fethileri o kadar güçlü ve hızlıydı ki hiçbir devlet karşı koyamıyor veya bu güçten kaçamıyordu.

Orta Asya’nın bozkırlarından yola çıkan Cengiz Han’ın Moğol ordusu Avrupanın içlerine kadar gelmeye başarmıştır.

Dünya da ki ilk sistematik posta teşkilatını Moğollar kurmuştur. Çok hızlı haber alma teşkilatları vardır. Ayrıca düzenli olarak istihbarat bilgileri ediniyorlardı. Bütün Orta Asya’yı birleştirip tarihin gördüğü en büyük imparatorluğu kuran Cengiz Han 17 Ağustos 1227 de 65 yaşında öldü. Bu yüzden dünya tarihinde ki gelmiş geçmiş en büyük hükümdar olarak anılır.

Kaynak Linki: Gelmiş Geçmiş En Büyük 3 Hükümdar!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz